Zamówienia publiczne

Świadczenie usług doradztwa prawnego na potrzeby realizacji projektu EZD RP, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własności intelektualnej oraz wsparcia postępowań o udzielanie zamówień

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.217.2019.PKO [EZD RP]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 14/05/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry