Zamówienia publiczne

Świadczenie usług pośrednictwa w zakupie powierzchni prasowej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.179.2019.MKR[KEI]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 19/04/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry