Zamówienia publiczne

NASK – PIB informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/ w module „Lista postępowań otwartych”.

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.2111.87.2018.MKR [KEI] Przygotowanie strategii, koncepcji kreatywnej oraz realizację kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz upowszechniania korzyści z technologii cyfrowych 24.12.2018 09:30 powyżej progów unijnych
ZZ.2111.31.2018.JOK [OSE2018][OSE-S][OSE-B][OSE-D] Świadczenie usług prawnych na rzecz Zamawiającego w zakresie wykonywania przez niego zadań Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 19.02.2018 12:00
do góry