Zamówienia publiczne

Świadczenie usług prawnych dla Zamawiającego w zakresie postępowań o udzielanie zamówień na potrzeby realizacji projektu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.275.2018.MWI [OSE-S][OSE-B][OSE-D]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 13/07/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry