Zamówienia publiczne

Organizacja dwudniowej konferencji pt. 12.międzynarodowa konferencja "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie"

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.107.2018.KJA
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 23/03/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry