Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych dla NASK PIB

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.264.2018.JOK [PSIC 2016]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 12/07/2018 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry