Zamówienia publiczne

Najem długoterminowy (36-miesięczny) 38 pojazdów wraz z usługą serwisową ubezpieczeniem i innymi usługami

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.213.2018.JOK [OSE-2018]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 24/07/2018 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry