Zamówienia publiczne

Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych oraz dysków - 4 części

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.151.2018.MKR [OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2018][eRPL][FORENSICS]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 23/07/2018 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry