Zamówienia publiczne

„Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.205.2018.TKI [OSE-D][OSE-S][OSE-2018]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 04/07/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry