Zamówienia publiczne

Monitoring rezultatów kampanii na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.95.2018.MKR[KEI]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 20/04/2018 11:00
  • Wadium: 10000,00 PLN
  • Data podpisania umowy
do góry