Zamówienia publiczne

Zakup 2 szt. rocznych licencji dedykowanych do posiadanych przez Zamawiającego zapór sieciowych Juniper SRX5400, rozszerzający funkcjonalność posiadanego sprzętu o kontrolę antywirusową

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.202.2018.JOK [OSE-2018]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 11/07/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry