Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi teletransmisji pomiędzy ODF zlokalizowanym w Punkcie Styku Sieci OSE a ODF zlokalizowanym w PWR gwarantującej Pasmo 1Gbit/s lub 10Gbit/s w zależności od lokalizacji

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.283.2018.JOK [OSE-2018]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 31/07/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry