Zamówienia publiczne

Wdrożenie Systemów OSS/BSS wraz ze zwirtualizowaną infrastrukturą obliczeniową w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.599.2018.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 07/02/2019 12:00
  • Wadium: 1300000 PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry