Zamówienia publiczne

Najem urządzeń wraz z oprogramowaniem, niezbędnym do świadczenia usługi DNS dla sieci OSE

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.537.2018.RST[OSE2018]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 06/12/2018 10:00
  • Wadium: 20000,00 PLN
  • Data podpisania umowy
do góry