Zamówienia publiczne

Dostawa Systemu stanowiącego Infrastrukturę bezpieczeństwa OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.519.2018.MWI [OSE-S] [OSE-B] [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 09/01/2019 12:00
  • Wadium: 1500000,00 PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry