Zamówienia publiczne

Usługa wdrożenia i udostępnienia Systemu SWG (Secure Web Gateway) w celu świadczenia usług bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.548.2019.MWI [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 30/10/2019 12:00
  • Wadium: 100 000,00 PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry