Zamówienia publiczne

Organizacja w Częstochowie „Forum OSEregio” promującego program Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.585.2019.PKO[OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 04/11/2019 10:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry