Zamówienia publiczne - Archiwum

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Nr sprawy Tytuł Tryb Termin składania ofert Wartość zamówienia Data podpisania umowy
ZZ.211.PZP.10.2017.TKI Dostawa serwerów oraz innych urządzeń na potrzeby realizacji projektu mDokumenty w sektorze prywatnym Przetarg nieograniczony 15.09.2017 12:00 do progów unijnych
ZZ.211.PZP12.2017.BMK Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych Przetarg nieograniczony 23.10.2017 11:00 do progów unijnych
ZZ.211.PZP.6.2017.TKI Dostawa materiałów informacyjno – promocyjnych dla NASK Przetarg nieograniczony 12.07.2016 11:00 do progów unijnych
ZZ.211.PZP.7.2017.AFG Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK Usługi społeczne 10.07.2017 12:00
ZZ.213.Z161.2017.KJA Zakup urządzeń do laboratorium NASK IB Wyłączone spod ustawy Pzp 28.06.2017 12:00
DZ.ZPRIM.211.PZP.4.2017.BMK Organizacja XXI Konferencji nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE Usługi społeczne 16.03.2017 12:00
ZZ.211.PZP.5.2017.BMK Organizacja XXI Konferencji nt. bezpieczeństwa teleinformatycznego SECURE 2017 obejmująca usługi organizacyjno-logistyczne Usługi społeczne 27.06.2017 12:00 27.07.2017
ZZ.213.Z131.2017.KJA Zakup urządzeń typu hardware HSM Wyłączone spod ustawy Pzp 20.04.2017 12:00
DZ.ZMBSII.213.Z.81.2017.KJA Zakup laptopa do celów badawczo - rozwojowych Wyłączone spod ustawy Pzp 13.03.2017 12:00
DZ.ZPS.211.PZP.3.2017.TKI Organizacja dwudniowej konferencji pt. XI międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie" Usługi społeczne 14.03.2017 12:00

Wybierz Strony

do góry