Zamówienia publiczne

Dostawa serwerów oraz innych urządzeń na potrzeby realizacji projektu mDokumenty w sektorze prywatnym

  • Nr zamówienia: ZZ.211.PZP.10.2017.TKI
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 15/09/2017 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry