Zamówienia publiczne

Zakup laptopa do celów badawczo - rozwojowych

  • Nr zamówienia: DZ.ZMBSII.213.Z.81.2017.KJA
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 13/03/2017 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry