Zamówienia publiczne

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK

  • Nr zamówienia: ZZ.211.PZP.7.2017.AFG
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 10/07/2017 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry