Zamówienia publiczne

12. międzynarodowa konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”

  • Nr zamówienia: ZZ.211.PZP14.2017.KJA
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 07/02/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry