Zamówienia publiczne

Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych

  • Nr zamówienia: ZZ.211.PZP12.2017.BMK
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 23/10/2017 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry