Zamówienia publiczne

Zakup urządzeń do laboratorium NASK IB

  • Nr zamówienia: ZZ.213.Z161.2017.KJA
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 28/06/2017 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry