Zamówienia publiczne

Świadczenie usług ochrony sieci OSE przed atakami typu DDoS (Distributed Denial of Service)

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.399.2018.MWI [OSE-2018] [OSE-2019]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 28/09/2018 12:00
  • Wadium: 15000,00 PLN
  • Data podpisania umowy
do góry