Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) w podziale na 2 części

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.385.2018.JOK [OSE-2018]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 24/09/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry