Zamówienia publiczne

Organizacja warsztatów w ramach projektu pn. Rozwój systemu do obsługi Rządowego Procesu Legislacyjnego – eRPL 2.0

  • Nr zamówienia: ZZ.2110.338.2018.PKO [eRPL]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 21/08/2018 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry