Zamówienia publiczne

Usługi druku, personalizacji, insertowania, i magazynowania materiałów oraz ich dystrybucja na terenie Polski w podziale na dwie części

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.448.2018.MWI [KEI]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 21/11/2018 11:00
  • Wadium: 10000 PLN
  • Data podpisania umowy
do góry