Zamówienia publiczne

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych lub współorganizowanych przez NASK

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.71.2019.LZI [KEI] [EZD RP] [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 04/03/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry