Zamówienia publiczne

Zakup usług kolokacyjnych na potrzeby budowy węzłów sieci w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.47.2019.RST [OSE2019] [OSE-B] [OSE-S]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 15/03/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry