Zamówienia publiczne

„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1-404 (liczba Części 404)

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.35.2019.JOK [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 04/03/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry