Zamówienia publiczne

Dostawa i wdrożenie sieci szkieletowej IP/MPLS OSE w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.547.2018.JOK [OSE-S] [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Zasada konkurencyjności
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 10/01/2019 12:00
  • Wadium: 700000,00 PLN
  • Data podpisania umowy

Załączniki

do góry