Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 1471

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.114.2020.MWI [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 31/03/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ofertę należy złożyć zgodnie ze sposobem określonym w Zapytaniu ofertowym.

do góry