Zamówienia publiczne

Wykonanie i dostarczenie tablic informacyjnych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.94.2020.RST [OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 19/03/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry