Zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Zamawiającego” (2 części)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.5.2020.PKO[OSE-B][OSE-D][OSE-S][OSE-2020]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 07/02/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry