Zamówienia publiczne

Kompleksowa organizacja 14. Międzynarodowej Konferencji pt.: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.634.2019.PKO[PSIC2018]
  • Tryb zamówienia: Usługi społeczne
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 27/01/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry