Zamówienia publiczne

Dostawa, montaż i uruchomienie elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.703.2019.JOK[OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 03/01/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry