Zamówienia publiczne

Zakup paliw płynnych na potrzeby eksploatacji samochodów służbowych NASK PIB

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.624.2019.JOK [OSE 2019]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 17/01/2020 10:00
  • Wadium: 24000,00 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://besmartpzp.pl/nask w module „Lista postępowań”.

do góry