Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo” (2 części)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.154.PKO.2020 [EZD-PUW2]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 15/05/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry