Zamówienia publiczne

„Świadczenie usługi transmisji danych 10Gbit/s pomiędzy Węzłami Operatora i Węzłami Regionalnymi OSE” Części nr 1 - 4

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.187.2020.MAW [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 01/07/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry