Zamówienia publiczne

„Dostawa Sprzętu komputerowego dla pracowników NASK-PIB” (3 części)

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.202.2020.PKO[mDok2020][PIA2][EZD PUW2]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: powyżej progów unijnych
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 27/08/2020 11:00
  • Wadium: 200 PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry