Zamówienia publiczne

Dostawa oprogramowania do projektowania i tworzenia kursów e-learningowych

  • Nr zamówienia: ZZ.2111.199.2020.MPU [OSE2020]
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 03/08/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”.

do góry