Zamówienia publiczne

„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się jednostki oświatowe (objęte siecią Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - POPC), a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1P-15P

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.1.2020.271.MAW [OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 01/09/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry