Zamówienia publiczne

„Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Części nr 1 – 160

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.2.2020.272.2020.MAW[OSE2020]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 03/09/2020 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry