Zamówienia publiczne

„Dostawa i instalacja kart do urządzeń Juniper QFX 10008 na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2130.4.2020.284.MAW [OSE-B]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj:
  • Termin składania ofert: 16/10/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry