Zamówienia publiczne

„Zakup usługi Systemu Centralnego Wydruku dla NASK-PIB na lata 2020-2023”

  • Nr zamówienia: ZZPiZ.2110.3.2020.269.PKO
  • Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
  • Wartość zamówienia: do progów unijnych
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 21/10/2020 11:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/open-auctions.html  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry