Zamówienia publiczne

„Świadczenie usługi gwarantowanego dostępu do światowych zasobów Internetu (IP Tranzyt) z wykorzystaniem protokołu Internet Protocol (IP) w wersji 4 (IPv4) oraz w wersji 6 (IPv6) w Warszawie” w podziale na 3 Części

  • Nr zamówienia: ZZ.2131.602.2019.JOK [OSE2019]
  • Tryb zamówienia: Wyłączone spod ustawy Pzp
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 14/11/2019 12:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry