Zamówienia publiczne

Zapytanie o wartość szacunkową w zakresie wykonania usług doradczo-eksperckich w zakresie prac nad grą edukacyjną promującą zagadnienia bezpieczeństwa w sieci (intrenecie) będącą w ramach projektu pn. „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI)

do góry