Zamówienia publiczne

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych pomiędzy budynkami, w których mieszczą się Szkoły, a punktem wymiany ruchu z siecią Operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Części nr 1 – 575

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.28.2021.151.DTR[OSE2021]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: usługa
  • Termin składania ofert: 01/06/2021 10:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy
do góry