Zamówienia publiczne

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

  • Nr zamówienia: ZZOSE.2131.25.2021.139.DTR[TELRPD]
  • Tryb zamówienia:
  • Wartość zamówienia:
  • Rodzaj: dostawa
  • Termin składania ofert: 14/05/2021 10:00
  • Wadium: PLN
  • Data podpisania umowy

NASK-PIB informuje, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania dostępne są na platformie zakupowej NASK pod adresem: https://nask.eb2b.com.pl/  w zakładce „Lista postępowań otwartych”

do góry